петак, 1. новембар 2019.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о продужењу рока за јавну набавку број 21/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције
Трг Николе Пашића 6

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА
за подношење понуда за јавну набавку број 21/19 - Извођење радова на изградњи објекта Здравствене станице у Угриновцима, ДЗ Земун

Обавештење

Документација везана за јавну набавку