петак, 1. новембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 60/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове
ул. Краљице Марије 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 60/19 - Проширење капацитета за рад општинских служби Секретаријата за јавне приходе (хард дискови)

Позив и документација везани за јавну набавку