петак, 1. новембар 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 21/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту

објављује

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
за јавну набавку број 21/19 - Припрема и дистрибуција оброка за социјално-материјално угрожене кориснике на територији града Београда

Одлука

Документација везана за јавну набавку