понедељак, 4. новембар 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 22/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине

објављује

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку број 22/19 – Израда апликације „Моје дрво за град Београд”

Одлука

Документација везана за јавну набавку