понедељак, 4. новембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 28/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 28/19 – Грејни уређаји за потребе Градске управе града Београда

Обавештење

Документација везана за јавну набавку