среда, 16. октобар 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 70/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 70/19 – Штампачи

Позив и документација