уторак, 10. децембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 58/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 58/19 - Редовно чишћење вентилације, опреме и инвентара у кухињама Градске управе

Обавештење

Документација везана за јавну набавку