уторак, 10. децембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 73/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове
ул. Краљице Марије 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку у oтвoрeнoм пoступку број 73/19 – Млеко и млечни производи, свеже месо, храна и алкохолна пића за ресторане, обликовану по партијама

Позив и документација везани за јавну набавку