петак, 3. јануар 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 25/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
Секретаријат за образовање и дечју заштиту
ул. Краљице Марије бр. 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 25/19 – Извођење радова на реконструкцији, адаптацији и санацији и објекта 
Земунске гимназије 

Позив и документација везани за јавну набавку