петак, 3. јануар 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 9/19, партија 1

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 9/19 – Канцеларијски материјал, обликовану у дванаест партија, за партију 1 – Папир за писање и папир за штампање и фотокопирање

Обавештење

Документација везана за јавну набавку