среда, 8. јануар 2020.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 24/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
за јавну набавку услуга број 24/19 – Стручни надзор у току извођења радова на уређењу, поплочавању и опремању отворених јавних градских простора

Обавештење

Документација везана за јавну набавку