среда, 8. јануар 2020.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 88/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 88/19 – Стручна литература за потребе запослених, обликовану по партијама

Позив и документација везани за јавну набавку