четвртак, 16. јануар 2020.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 82/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 82/19 – Потрошни материјал за одржавање исправности и хигијене службених аутомобила Градске управе, обликован по партијама, на период од две године

Позив и документација везани за јавну набавку