петак, 17. јануар 2020.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 81/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
за јавну набавку број 81/19 – Коверте са повратницом

Одлука

Документација везана за јавну набавку