петак, 17. јануар 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 85/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 85/19 -  Израда обележја за потребе  Секретаријата за послове комуналне милиције

Обавештење

Документација везана за јавну набавку