понедељак, 20. јануар 2020.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 27/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку услугe број 27/19 – Услуге годишњег одржавања ГИС софтвера CadCorp

Обавештење

Документација везана за јавну набавку