уторак, 11. август 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о продужењу рока за јавну набавку број 20/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту

Београд, 27. марта 43-45

oбјављује

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јавну набавку број 20/20, добра - Намештај

Обавештење