четвртак, 13. август 2020.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 82/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове
Београд, Краљице Марије 1

објављује

ОДЛУКУ
о закључењу оквирног споразума за предметну јавну набавку број 82/20 - Превођење текста за потребе Градске управе града Београда

 

Одлука