петак, 14. август 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 15/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту
Београд, Краљице Марије 1


објављује

ОДЛУКУ
о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности број 15/20, добра - Опрема за фискултурну салу за потребе основне школе "Никола Тесла" у Лештанима

Одлука