петак, 23. април 2021.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 58/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријату за опште послове 

Краљице Марије 1

објављује

Обавештење о закљученом уговору за поступак јавне набавке број 58/20 – Масовна штампа, печатирање, инсертовање, персонализација и евидентирање уручења пошиљака у вршењу послова утврђивања, контроле и наплате изворних јавних прихода у 2021. години

Обавештење