уторак, 27. април 2021.

Секретаријат за опште послове

Обавештењ о закљученом уговору за централизовану јавну набавку број 2/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове


објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору за централизовану јавну набавку у отвореном поступку, број 2/20 – Прибор за одржавање хигијене, обликоване у четири партије, за партију 4 – ПВЦ, дрвени, пластични и остали прибор за одржавање хигијене и освеживачи

 

Обавештење