Претраживање

среда, 15. јануар 2020.

Секретаријат за заштиту животне средине

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 10/19

среда, 15. јануар 2020.

Секретаријат за заштиту животне средине

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 16/19

среда, 15. јануар 2020.

Секретаријат за инспекцијске послове

Одлука о оглашавању ништавном службене легитимације инспектора

среда, 15. јануар 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 71/19

среда, 15. јануар 2020.

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 8/2019

уторак, 14. јануар 2020.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 87/19

понедељак, 13. јануар 2020.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 38/2019