Претраживање

понедељак, 14. септембар 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 13/20

понедељак, 14. септембар 2020.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 58/20

субота, 12. септембар 2020.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење "Телеком Србија" а.д.

петак, 11. септембар 2020.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 26/20

петак, 11. септембар 2020.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 19/20

четвртак, 10. септембар 2020.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку број 14/20

четвртак, 10. септембар 2020.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права за јавну набавку 13/20, по партијама