Претраживање

петак, 13. септембар 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о обустави поступка за централизовану јавну набавку број 2/19, партија 2

петак, 13. септембар 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 12/19

понедељак, 26. август 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за централизовану јавну набавку број 5/19

петак, 23. август 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за централизовану јавну набавку број 1/19, партија 4

петак, 23. август 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за централизовану јавну набавку број 12/19

уторак, 20. август 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о обустави поступка за јавну набавку 13/19

уторак, 20. август 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за централизовану јавну набавку број 11/19