Претраживање

петак, 1. јануар 2021.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Јавни позив за централизовану јавну набавку број 8/20, добра

четвртак, 31. децембар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Јавни позив за централизивану јавну набавку број 16/20

четвртак, 31. децембар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о продужењу рока за централизовану јавну набавку број 15/20

понедељак, 28. децембар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о продужењу рока за централизовану јавну набавку број 5/20

уторак, 15. децембар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача за цјн број 5/20 - Свеже месо, партија 1 (јунеће месо)

петак, 4. децембар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за централизовану јавну набавку број 5/20

петак, 4. децембар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за централизовану јавну набавку број 15/20