Седница Скупштине града

Председник Скупштине града Београда Никола Никодијевић заказао је за сутра, четвртак, 29. августа, у 10 часова


15. Седницу Скупштине града Београда

Пред одборницима је Предлог плана детаљне регулације за нови кумодрашки колектор, III фазa (од Ретензије „Кумодраж 1” до нове Кумодрашке улице), Предлог плана детаљне регулације за изградњу водова 35 киловолта од трафостанице 35/10 киловолта „Винча” до подручја санитарне депоније Винча, Предлог плана детаљне регулације за изградњу водова 110 киловолта ради прикључења постројења за управљање отпадом у Винчи на мрежу, као и Предлог плана генералне регулације система зелених површина Београда. На дневном реду је и неколико предлога измена и допуна урбанистичких планова од важности за развој града.
На дневном реду су и Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о пречишћавању и дистрибуцији воде, Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о условима коришћења кеса за испоруку робе на месту продаје роба и услуга, Предлог одлуке о усвајању плана за постављање подземних контејнерa за селекцију отпада и рециклажу у периоду од 2019. до 2029. године за територију градске општине Стари град, као и Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о управљању комуналним, инертним и неопасним отпадом.
На дневном реду су и предлози аката о којима се одлучује по скраћеном поступку, а то су предлози решења о разрешењу и именовању директора и в.д. директора у једном броју предузећа и установа, чији је оснивач Град Београд, именовању чланова управних и надзорних одбора у једном броју предузећа и установа, као и разрешењу и именовању чланова школских одбора у једном броју основних и средњих школа на територији града Београда.

Седница Скупштине града Београда одржаће се на Тргу Николе Пашића 6,  сала 10 у приземљу. 

Дневни ред седнице Скупштине града можете погледати на сајту Града Беогада, на следећој страници: http://www.beograd.rs/cir/beoinfo/1763968-sednica-skupstine-grada-zakazana-za-sutra_9/