Радионца поводом пројекта TeRRIFICA

У петак, 4. октобра, у 10.30 часова, у згради Градске управе (Краљице Марије 1, XX спрат), секретарка за заштиту животне средине Ивана Вилотијевић обратиће се учесницима радионце која се одржава у оквиру међународног пројекта TeRRIFICA (Territorial RRI Fostering Innovative Climate Action). 

Овај пројекат је усмерен на територијални приступ адаптацији на климатске промене, као и на јачање капацитета који треба да спроводе адаптацију кроз различите активности у шест пилот-регија у Европи, међу којима је и Београд.

Позивамо вас да медијски испратите овај догађај.