Седница Скупштине града Београда

Председник Скупштине Града Београда Никола Никодијевић заказао је за четвртак, 1. април, у 10 часова, у Сава центру (улаз из Улице Милентија Поповића 9),

28. Седницу Скупштине града

На дневном реду седнице наћи ће се неколико важних планских аката. Скупштина Града Београда разматраће Предлог плана детаљне регулације за изградњу ТС 110/35 kv „Београд 44” (Сурчин) и надземног вода 110 kv за повезивање планиране ТС на постојећи надземни вод и реконструкцију постојећих надземних водова, градске општине Сурчин и Нови Београд, као и измене и допуне Плана детаљне регулације подручја уз Јужни булевар, између улица Максима Горког, Шуматовачке, Ђердапске и Господара Вучића, 1. фаза разраде 9. месне заједнице на Врачару, за део Блока 156.

Одлучиваће се и о изради плана детаљне регулације подручја између улица Нове Кумодрашке, Дарвинове и Браће Јерковић, општина Вождовац, те о изради плана детаљне регулације подручја између улица Браће Јерковић, Кружни пут, Дарвинове и Булевара Пека Дапчевића, такође на општини Вождовац.

Једна од тачака јесте и Предлог одлуке о подизању споменика Рабиндранату Тагору, као и Предлог решења о образовању одбора за подизање овог споменика. Одборници ће се изјашњавати и о изменама и допунама Oдлуке о јавном линијском превозу путника на територији Београда, као и о решењу о давању сагласности на Статут Позоришта КПГТ. Такође, на дневном реду је и информација о потреби спровођења поступка јавно-приватног партнерства за увођење речног превоза као подсистема јавног линијског превоза путника Београда, те Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о управљању комуналним, инертним и неопасним отпадом.

Пред одборницима су и предлози решења о давању сагласности на ребаланс програма пословања за 2021. годину за ЈКП „Београдске електране” и JП „Сава центар”.

Седница ће се одржати уз поштовање свих епидемиолошких мера.

Дневни ред седнице можете прочитати овде.

Напомена: неопходно је да новинари и сниматељи имају важеће новинарске акредитације.