Образовање и наука

Образовни систем је у надлежности Републике Србије - Министарствa просвете, науке и технолошког развоја, а један мањи део послова је у надлежности Секретаријата за образовање и дечју заштиту.

Београд, као универзитетски центар, има 2 државна универзитета, и више приватних високообразовних институција. У Београду има 288 основних и средњих школа. Од 201 основне школе - 166 су редовне основне, 14 је специјалних основних школа, 15 уметничких и 5 школе за основно образовање одраслих. Од 87 средњих школа - 51 је стручна школа, 21 гимназија, 9 музичких, 1 уметничка и 5 специјалних средњих школа. Школовањем је обухваћено око 230.000 ученика са којима ради преко 22.000 запослених у преко 500 школских објеката, са око 1.100.000 m2 површине.

Београд је и седиште врхунских научних и истраживачких установа из свих области.

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Немањина 22-26, тел. 361-6489
www.mpn.gov.rs

СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ
Кнез Михаилова 35, тел. 3342-400
www.sanu.ac.rs