Обавештење

Обавештавамо Вас да је Скупштина града Београда, на седници одржаној 26. децембра 2022 године, донела, Ценовник услуга организационих јединица Градске управе града Београда којим се утврђују цене за услуге за које су надлежне организационе јединице Градске управе града Београда. У вези са тим, обавештавамо Вас да је дошло до промене у оквиру области личних стања грађана, тако да од 1. јануара 2023 године, такса за Излазак службеног лица на терен ради закључења брака на територији града Београда, Ван седишта матичног подручја у складу са условима предвиђеним законом износи 16.101 динара уместо досадашњих 14.211 динара, а излазак службеног лица на терен ради закључења брака на територији града Београда, ван седишта матичног подручја, на захтев лица  која намеравају да закључе брак од којих су једно или обоје болесни, стари, немоћни или ако постоје други оправдани разлози, закључење брака се може обавити у стану, дому за старе и незбринуте, здравственој установи, казнено поправном дому или на неком другом месту где бораве ова лица, уз обавезну медицинку документацију или другу документацију која оправдава излазак службеног лица износи 330 динара, уместо досадашњих 291 динара.