Територија

 

Подручје Града Београда заузима површину од 322.268 ha (уже градско подручје 35.996 ha) и административно је подељено на 17 градских општина (Чукарица, Вождовац, Врачар, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град, Земун, Звездара, Барајево, Гроцка, Лазаревац, Обреновац, Младеновац, Сопот, Сурчин).

Највећа београдска општина је Палилула (44.661 ha), а најмања Врачар (292 ha).

ПОВРШИНА (у хектарима) Град Београд Насеље Београд
УКУПНО 322.268 35.996
Острва - 541
Делови Саве и Дунава - 2.225
Барајево 21.312 -
Вождовац 14.864 3.242
Врачар 292 292
Гроцка 28.923 -
Звездара 3.165 3.165
Земун 43.872 9.992
Лазаревац 38.351 -
Младеновац 33.900 -
Нови Београд 4.074 4.074
Обреновац 40.995 -
Палилула 44.661 4.536
Раковица 3.036 3.036
Савски венац 1.400 1.400
Сопот 27.075 -
Стари град 698 698
Чукарица 15.650 5.560