Становништво

Према попису становништва из 2011. године, на широј територији Београда живи 1.659.440 сталних становника. Највећа општина по броју становника је Нови Београд са 212.104 становника, а најмања је Сопот са 20.199 становника.

Према попису (из 2011.) укупан број домаћинстава у Београду је 604.134, док је укупан број станова 739.630.

Попис становништва 2011. (графички приказ)

Попис 2011.