Дом здравља Гроцка

Гроцка, Српско-грчког пријатељства 17
тел. 8501-661, 8501-958, 8500-549 факс 8510-032, 8510-033
www.dzgrocka.co.rs
e-mail: d.z.groc@eunet.rs

Дом здравља је здравствена установа у којој се обезбеђује превентивна здравствена заштита за све категорије становника, хитна медицинска помоћ, општа медицина, здравствена заштита жена и деце, патронажна служба, лабораторијска и друга дијагностика, стоматолошка здравствена заштита, здравствена заштита запослених, односно медицина рада и физикална медицина и рехабилитација, као и фармацеутска здравствена делатност.

Служба за здравствену заштиту одраслих грађана  8502-289, 8501-661, 8501-958 лок. 15
Служба за здравствену заштиту деце и омладине 8502-287, 8501-661, 8501-958 лок. 23
Служба за здравствену заштиту жена 8501-661, 8501-958 лок. 19
Патронажна служба 8500-754
Служба здравствене заштите радника 8501-661, 8501-958 лок. 14
Служба стоматолошке здравствене заштите 8501-661, 8501-958 лок. 22
Служба хитне медицинске помоћи:
- Калуђерица (00-24) 3410-590, 069/8324027
- Винча (радним данима 20-07, викендом и празником 18-08) 8035-330
- Гроцка (00-24) 8501-336, 069/8324025
- Врчин (19-07) 8055-473, 069/8324028
- Умчари (19-07) 8541-535, 069/8324029
Консултативно-специјалистичка служба 8501-661, 8501-958 лок. 16
Интернистичка служба 8501-661, 8501-958 лок. 16
Неуропсихијатријска служба 8501-661, 8501-958 лок. 16
Оториноларинголошка служба 8035-121 (Лештане-Винча)
Рендген служба 8502-289 (Гроцка), 8035-121 (Лештане-Винча)
Служба лабораторијске дијагностике 8501-661, 8501-958 лок. 22
Служба хигијенско-епидемиолошке заштите 8501-661, 8501-958 лок. 21
Апотекарска служба 8501-005
Служба физикалне медицине и рехабилитације, Лештане-Винча, Смедеревски пут бб, 8035-121

Здравствене станице:
Врчин, Железнички пут 11, 8053-459 (општа пракса), 8055-474 (гинекологија)
Винча, Смедеревски пут бб, 8035-121
Калуђерица, Краља Петра Првог бб, 3410-590
- општа медицина 3410-822
- педијатрија 3414-569
- гинекологија 3415678
- физикална медицина и стоматологија 3492-800
Умчари, Моше Пијаде 37, 8541-535

Амбуланте:
Бегаљица, Бориса Кидрича бб, 8530-246
Камендол, 21. августа 118, 8542-425
Пударци, Палих бораца 21, 8541-044
Дражањ, Вучкова 26, 8541-014
Брестовик, Миће Стојковића 2, 8525-160
Ритопек, Београдска 5, 8063-112