Универзитет у Београду

Највиша образовна установа Београда и Србије, Београдски универзитет има 31 факултет, 11 научно-истраживачких института, 13 центара и Универзитетску библиотеку. Корене вуче још из 1808. године, када је основана Велика школа у Београду. Први српски Универзитет формално је основан 27. фебруара 1905. године и то са три факултета: Филозофским, Правним и Техничким. Цео Универзитет радио је у здању које је капетан Миша Анастасијевић поклонио "своме отечеству". У тој згради налази се и данас Ректорат Универзитета у Београду.

Ректорат Универзитета у Београду
Студентски трг 1, тел. 3207-400,  факс 3207-481
www.bg.ac.rs

ФАКУЛТЕТИ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ:

Архитектонски факултет, Бул. краља Александра 73/II, тел. 3370-199, www.arh.bg.ac.rs
Биолошки факултет, Студентски трг 16, тел. 2635-627, www.bio.bg.ac.rs
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Високог Стевана 2, тел. 2183-056, www.fasper.bg.ac.rs
Економски факултет, Каменичка 6, тел. 3021-022, www.ekof.bg.ac.rs
Електротехнички факултет, Бул. краља Александра 73, тел. 3248-464, www.etf.bg.ac.rs
Факултет спорта и физичког васпитања, Благоја Паровића 156, тел. 3555-466, www.dif.bg.ac.rs
Факултет безбедности, Господара Вучића 50, тел. 6451-963, www.fb.bg.ac.rs
Факултет организационих наука, Јове Илића 154, тел. 3950-800, www.fon.bg.ac.rs
Факултет политичких наука, Јове Илића 165, тел. 3976-422, www.fpn.bg.ac.rs
Факултет за физичку хемију, Студентски трг 12-16, тел. 3282-647, www.ffh.bg.ac.rs
Фармацеутски факултет, Војводе Степе 450, тел. 3974-854, www.pharmacy.bg.ac.rs
Филолошки факултет, Студентски трг 3, тел. 2638-666, www.fil.bg.ac.rs
Филозофски факултет, Чика Љубина 20, тел. 2639-356, www.f.bg.ac.rs
Физички факултет, Студентски трг 12, тел. 3281-375, www.ff.bg.ac.rs
Географски факултет, Студентски трг 3/III, тел. 2636-269, www.gef.bg.ac.rs
Грађевински факултет, Бул. краља Александра 73/I, тел. 3218-553, www.grf.bg.ac.rs
Хемијски факултет, Студентски трг 12, тел. 2635-627, www.chem.bg.ac.rs
Машински факултет, Краљице Марије 16, тел. 3370-760, www.mas.bg.ac.rs
Математички факултет, Студентски трг 16, тел. 202-7855, www.matf.bg.ac.rs
Медицински факултет, Др Суботића 8, тел. 3616-117, www.mfub.bg.ac.rs​
Пољопривредни факултет, Немањина 6, Земун, тел. 2615-315, www.agrif.bg.ac.rs​
Правни факултет, Бул. краља Александра 67, тел. 3027-600, www.ius.bg.ac.rs
Рударско-геолошки факултет, Ђушина 7, тел. 3238-832, www.rgf.bg.ac.rs
Саобраћајни факултет, Војводе Степе 305, тел. 3976-017, www.sf.bg.ac.rs
Стоматолошки факултет, Др Суботића 8, тел. 2685-760, www.stomf.bg.ac.rs
Шумарски факултет, Кнеза Вишеслава 1, тел. 3053-990, www.sfb.bg.ac.rs
Технолошко-металуршки факултет, Карнеџијева 4, тел. 3370-426, www.tmf.bg.ac.rs
Учитељски факултет, Краљице Наталије 43, тел. 3615-225, www.uf.bg.ac.rs
Факултет ветеринарске медицине, Бул. ослобођења 18, тел. 3615-436, www.vet.bg.ac.rs
Православни богословски факултет, Мије Ковачевића 11б, тел. 2762-958, www.bfspc.bg.ac.rs

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Бул. краља Александра 71, тел. 3370-509
www.unilib.bg.ac.rs