Универзитет уметности

Почетке савременог и континуираног школовања уметника до највишег ступња образовања у Србији означава оснивање одговарајућих високошколских установа - Музичке академије и Уметничке академије (1937), као и Академије за примењене уметности и Академије за позоришну уметност (после Другог светског рата).

Године 1947. основана је Уметничка академија у Београду обједињујући постојеће академије. Године 1973. дотадашње академије су промениле називе у Факултет музичке уметности, Факултет ликовних уметности, Факултет примењених уметности и Факултет драмских уметности, а Уметничка академија постала је Универзитет уметности.

Ректорат Универзитета уметности
Косанчићев венац 29,
тел. 2625-166, факс 2629-785
www.arts.bg.ac.rs

ФАКУЛТЕТИ УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ:

Факултет драмских уметности, Бул. уметности 20, Нови Београд, тел. 2135-684, www.fdu.edu.rs​
Факултет ликовних уметности, Париска 16, тел. 2630-635, www.flu.bg.ac.rs
Факултет музичке уметности, Краља Милана 50, тел. 2659-466, www.fmu.bg.ac.rs
Факултет примењених уметности, Краља Петра I 4, тел. 3285-065, www.fpu.bg.ac.rs