петак, 19. април 2024.

Пуштене у пробни рад две фотонапонске електране у београдским школама

Завршена је испорука и монтажа малих соларних фотонапонских електрана на крововима Школе за дизајн текстила и ОШ „Бранко Радичевић” на Новом Београду. Обе електране су пуштене у пробни рад, саопштено је из Секретаријата за енергетику.

За време пробног рада, постројења ће бити тестирана и прикључена на даљинско управљање и праћење рада при различитим оптерећењима.

Фотонапонска електрана ОШ „Бранко Радичевић” пројектована је тако да има инсталирану снагу 130 кW, а постројење у Школи за дизајна текстила 90 кW.

Очекује се да ће школе на овај начин уштедети око 70 одсто електричне енергије коју су преузимале из електроенергетског система Србије. Постројења су конципирана тако да произведену електричну енергију школе могу одмах да троше, а уколико постоји вишак електричне енергије, могу да га предају електроенергетском систему Србије.