среда, 25. март 2020.

Секретаријат за опште послове

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број број 16/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1

објављује

Одлуку о обустави поступка
за јавну набавку број број 16/19 – Стилске столице за свечану салу у објекту у ул. Драгослава Јовановића 2

Одлука