среда, 8. април 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Претходно обавештење - Куповина средстава за машинско прање посуђа и чишћење пароконвекцијске пећи за потребе предшколских установа града Београда

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту
Краљице Марије бр. 1

објављује

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ
о намери спровођења поступка јавне набавке добара – Куповина средстава за машинско прање посуђа и чишћење пароконвекцијске пећи за потребе предшколских установа града Београда

Претходно обавештење