Претраживање

понедељак, 19. октобар 2020.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 37/20

понедељак, 19. октобар 2020.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 58/20

понедељак, 19. октобар 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 20/20

петак, 16. октобар 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 17/20

петак, 16. октобар 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 4/20

петак, 16. октобар 2020.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 65/2020

петак, 16. октобар 2020.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 65/2020