Државне институције - линкови

Председник Републике Србије - www.predsednik.rs
Народна скупштина Републике Србије - www.parlament.gov.rs
Влада Републике Србије - www.srbija.gov.rs
Аутономна покрајина Војводина - www.vojvodina.gov.rs
Војска Србије - www.vs.rs
Народна банка Србије - www.nbs.rs
Портал е-Управе Републике Србије - www.euprava.gov.rs

МИНИСТАРСТВА:
Министарство финансија - www.mfin.gov.rs
Mинистарство привреде - www.privreda.gov.rs
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - www.minpolj.gov.rs
Министарство заштите животне средине - www.ekologija.gov.rs
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - www.mgsi.gov.rs
Министарство рударства и енергетике - www.mre.gov.rs
Министарство унутрашње и спољне трговине - mtt.gov.rs
Министарство правде - www.mpravde.gov.rs
Министарство државне управе и локалне самоуправе - www.mduls.gov.rs
Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог - www.minljmpdd.gov.rs
Министарство унутрашњих послова - www.mup.gov.rs
Министарство одбране - www.mod.gov.rs
Министарство спољних послова - www.mfa.gov.rs
Министарство за европске интеграције - www.mei.gov.rs
Министарство просвете - www.mpn.gov.rs
Министарство здравља - www.zdravlje.gov.rs
Министарство за рад, запошљавање, борачка и и социјална питања - www.minrzs.gov.rs
Министарство за бригу о породици и демографију - www.minbpd.gov.rs
Министарство спорта - www.mos.gov.rs
Министарство културе - www.kultura.gov.rs
Министарство за бригу о селу - www.mbs.gov.rs
Министарство науке, технолошког развоја и иновација - https://nitra.gov.rs
Министарство туризма и омладине
Министарство информисања и телекомуникација - www.mit.gov.rs
Министарство за јавна улагања - www.obnova.gov.rs

ЗАВОДИ:
Републички геодетски завод - www.rgz.gov.rs
Републички завод за заштиту споменика културе - www.heritage.gov.rs
Републички фонд за здравствено осигурање - www.rfzo.rs
Републички завод за статистику - www.stat.gov.rs
Национална служба за запошљавање - www.nsz.gov.rs
Сеизмолошки завод Србије - www.seismo.gov.rs
Хидрометеоролошки завод Србије - www.hidmet.gov.rs
Завод за израду новчаница и кованог новца - www.zin.rs

АГЕНЦИЈЕ:
Агенција за привредне регистре - www.apr.gov.rs
Национална агенција за регионални развој - narr.gov.rs
Агенција за страна улагања и промоцију извоза - www.siepa.gov.rs
Агенција за енергетику - www.aers.rs
Регулаторно тело за електронске медије - www.rra.org.rs
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге - www.ratel.rs
Агенција за заштиту животне средине - www.sepa.gov.rs
Агенција за лекове и медицинска средства - www.alims.gov.rs
Агенција за лиценцирање стечајних управника - alsu.gov.rs
 

УПРАВЕ:
Пореска управа - www.poreskauprava.gov.rs
Управа царина - www.upravacarina.rs
Управа за јавне набавке - www.ujn.gov.rs

ПРАВОСУЂЕ:
Уставни суд Србије - www.ustavni.sud.rs
Врховни касациони суд Србије - www.vk.sud.rs
Привредни суд у Београду - www.bg.pr.sud.rs
Виши суд у Београду - www.bg.vi.sud.rs
Основни суд у Новом Саду - www.ns.os.sud.rs
Тужилаштво за ратне злочине Републике Србије - www.tuzilastvorz.org.rs

ОСТАЛО:
Службени гласник Републике Србије - www.glasnik.rs
Архив Србије - www.archives.org.rs
Архив Југославије - www.arhivyu.gov.rs
Комесаријат за избеглице - www.kirs.gov.rs
Повереник за информације од јавног значаја - www.poverenik.org.rs
Републичка изборна комисија - www.rik.parlament.gov.rs
Агенција за борбу против корупције - www.korupcija.gov.rs
Фонд за развој Републике Србије - www.fondzarazvoj.gov.rs
Задружни савез Србије - www.zssrbije.org