29. Седницa Скупштине града

Председник Скупштине града Београда Никола Никодијевић заказао је за четвртак 29. април, у 10 часова, у „Сава центру”

 

29. Седницу Скупштине града

 

 На дневном реду седнице наћи ће се неколико важних планских аката. Скупштина града Београда разматраће о предлозима измене и допуне Планова детаљне регулације ширег подручја уз Улицу војводе Степе, предлогу плана детаљне регулације за део Орловског насеља у Миријеву и предлогу Плана детљне регулаидје за комплекс „West 65“.

 

Одлучиваће се о предлогу Одлуке о нефактурисању закупнине закупцима који обављају угоститељску делатност у пословним просторима над којима град Београд има посебна својинска овлашћења. Разматраће се и о предлогу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о такси превозу.

 

Једна од тачака јесу и Извештај о степену реализације Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за период од 1. јануара, до 31. децембра 2020. године и Извештај о раду градског Правобранилаштва града Београда за исти период.

 

На дневном реду наћи ће се и Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП „Инфорстан технологије”, а скраћено ће се одлучивати о резрешењима и именовањима директора и в. д. директора у једном броју предзећа и установа чији је оснивач Град Београд као и разрешењима и именовањима чланова управних и надзорних одбора и чланова школских одбора у једном броју основних школа на територији града.

 

Одборници ће одлучивати и о давању сагласности на ребаланс програма пословања за 2021. годину за ГСП „Београд” и ЈКП „Паркинг сервис”, као и на Статут Апотекарске установе – Апотека „Београд” и о допуни Статута Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за Град Београд „Београдска тврђава”.

 

Дневни ред седнице можете прочитати на сајту Града Београда , на следећој страници: https://www.beograd.rs/cir/beoinfo/1782606-sutra-29-sednica-skupstine-grada-beograda/

 

НАПОМЕНА: Седница Скупштине града биће одржана уз поштовање препорука у циљу спречавања заразне болести COVID -19, а неопходно је и да новинари и сниматељи имају важеће новинарске акредитације.

 

Секретаријат за информисање