Завод за заштиту споменика културе града Београда

Калемегдан, Горњи град 14
централа 3287-420, факс 3287-411
www.belgradeheritage.com

Директор: Оливера Вучковић
тел. 2622-341, 3287-566

Завод за заштиту споменика културе града Београда осново је Град Београд 1960. године, како би се старао о споменичкој баштини главног града. Његова основна делатност је заштита споменика културе, просторних културно-историјских целина, археолошких налазишта и знаменитих места као и израда конзерваторско-рестаураторских пројеката и пројеката ревитализације, израда услова за урбанистичке планове, предузимање мера техничке заштите, руковођење и праћење извођења радова на техничкој заштити и унапређење документације. 

Надлежност Завода условљава сталну сарадњу са бројним институцијама и организацијама из различитих области (органи државне управе, научно-образовне установе, установе културе, јавна и јавна-комунална предузећа, пројектна и грађевинска предузећа и сл), као и појединцима. 

У оквиру своје основне делатности Завод у континуитету ради на презентацији и популаризацији културно–историјског наслеђа Београда, кроз издавање монографија, часописа и каталога, организовање конференција и изложби, сарадњу са медијима, културним центрима, институтима, школама и факултетима, као и учешћем у традиционалним манифестацијама културе, као што су Дани Београда, Дани европске баштине, „Ноћ музеја“, Београдска интернационална недеља архитектуре и др.

За скоро шест деценија постојања Завода на подручју града Београда утврђено је 417 непокретних културних добара, изведени су многобројни радови на споменицима културе, израђен је велик број конзерваторско-рестаураторских пројеката, објављен је значајан број наслова и периодичних издања.