Економија и бизнис

БЕОГРАДСКИ САЈАМ, www.sajam.rs
Булевар војводе Мишића 14
Централа 2655-555, 2655-001
Билетарница, 2655-820
Базар, 2655-720, 2655-302 (10.00-20.00)
WTC - Светски трговачки центар, 2655-271

БЕОГРАДСКА БЕРЗА
Омладинских бригада 1, Нови Београд, тел. 311-7297, www.belex.rs

ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ:

ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ
Ресавска 13-15, тел. 3300-900, www.pks.rs

ПРИВРЕДНА КОМОРА БЕОГРАДА
Кнеза Милоша 12, тел. 3614-102, https://beograd.pks.rs/

ДРЖАВНИ ОРГАНИ:

ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Андрићев венац 1, 3043-068
www.predsednik.rs

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Краља Милана 14, тел. 3026-000
www.parlament.gov.rs

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Немањина 11, тел. 3617-710
www.srbija.gov.rs

Министарства

Агенције, заводи и управе

Државни органи, организације и тела