петак, 25. фебруар 2011.

Београд тражи надлежности које ће омогућити решавање питања паса луталица

Град Београд затражио је од Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства пренос надлежности из области зоохигијене које се тичу питања малих животиња, односно власничких и невласничких паса и мачака, наводи се у саопштењу Секретаријата за комуналне и стамбене послове.

Закон о добробити животиња (чланови 80 и 55) и предвиђа пренос ових надлежности на локалне самоуправе, али је Београд први град који је поднео овакав захтев.

Политика града Београда је да се суочава са проблемима, а чињеница да је у последњим годинама дошло до удвостручења невласничких тзв. уличних паса говори да град овом питању мора да посвети изузетну пажњу. Без конкретних надлежности решавање овог питања није могуће, због чега је Београд ка републици и упутио овакав захтев.

Градоначелник Драган Ђилас истовремено је формирао и Специјалну међуресорну комисију, чији задатак ће бити спровођење Стратегије града за решавање питања невласничких паса.

Разлог формирања ове комисије је чињеница да решавање питања проблема невласничких паса, као и спровођење политике одговорног власништва над кућним љубимцима не може бити надлежност само Сектора зоохигијене, већ да је неопходан координирани рад различитих секретаријата, служби и предузећа. На челу Специјалне међуресорне комисије биће Предраг Петровић, секретар за комуналне послове града Београда, а задатак ће јој бити и координација са министарствима, републичким службама, инспекцијама и институцијама. Међуресорна комисија имаће и развијену сарадњу са невладиним организацијама које се баве проблемом невласничких паса и одговорним власништвом, наводи се у саопштењу Секретаријата за комуналне и стамбене послове.