среда, 30. јул 2014.

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката удружења грађана

Oпштина Звездара расписује конкурс за доделу средстава из буџета за 2014. годину и то за програме и пројекте од интереса за локалну заједницу. Укупан износ средстава је 1.400.000 динара.

Циљ конкурса је да општина унапреди квалитет свакодневног живота грађана суфинансирањем програма и пројеката удружења грађана који подстичу развој спорта, унапређење животне средине, културно-уметничко стваралаштво и аматеризам деце и младих, затим развој различитих облика самопомоћи и солидарности према лицима са посебним потребама, старим лицима и лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима, као и остваривање, заштиту и унапређење људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група.

Право учешћа у расподели средстава имају удружења грађана која су регистрована на територији општине односно имају седиште или огранак на овом подручју, која су регистрована најмање шест месеци, с тим да се активности морају реализовати на територији Звездаре. Једно удружење може учествовати са једним предлогом програма/пројекта. Комплетна конкурсна документација се доставља у једној запечаћеној пошиљци, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту. Пријава се предаје на писарницу општине или шаље поштом на адресу: Градска општина Звездара, Комисија за избор програма/пројеката удружења грађана, Булевар краља Александра 77, 11000 Београд.

Рок за подношење пријава је 15 радних дана од објављивања конкурса, односно 20. август 2014. године. Пријава се подноси на јединственим обрасцима које заинтересовани могу преузети са сајта www.zvezdara.org.rs. Све додатне информације могу се добити на број телефона 3405-688 од 8 до 15 часова.