четвртак, 16. мај 2024.

Почели радови на реконструкцији Хитне помоћи

На адреси Булевар Франше д'Епереа број 5 почели су радови на реконструкцији постојећег објекта, али и на изградњи новог дела Хитне помоћи који ће пружити најсавременије услове за рад овог веома важног медицинског објекта у Београду. Комплекс Завода за ургентну медицину изграђен је 1957. године и до сада није доживео значајнија улагања. Састоји се од три зграде са припадајућим паркингом, укупне површине од 5.227 квадратних метара. Новим планом предвиђени су проширење капацитета и модернизација простора, са укупном бруто површином од око 11.000 квадратних метара.

– Модернизација Завода за ургентну медицину у Београду представља кључну инвестицију која ће значајно побољшати здравствену заштиту наших грађана. Овај пројекат је пример како наша политика ставља грађане на прво место, осигуравајући им на тај начин брз и ефикасан одговор у хитним ситуацијама и унапређујући им квалитет живота бољом и доступнијом медицинском заштитом. Улагања у здравство данас јесу наша обавеза за стабилнији и сигурнији Београд – изјавио је градски секретар за инвестиције Лука Петровић.

Из Секретаријата за инвестиције Града Београда најавили су да ће пројекат бити подељен у три фазе. Прва фаза обухвата рушење постојећег Блока А и изградњу нове зграде са потребним садржајима и 33 гаражна места за санитетска возила. Друга фаза подразумева реконструкцију и доградњу Блока Б, као и изградњу нове надстрешнице са 10 паркинг-места за санитетска возила. Финална фаза, Фаза 3 , фокусира се на реконструкцију Блока Ц.

– Важна информација за све грађане јесте да пројекат изградње у три фазе има за циљ неометано вршење свих досадашњих активности у Хитној помоћи. Планиране фазе ће осигурати континуитет рада и неометано излажење на терен за све запослене у Хитној медицинској служби, чиме ће се гарантовати брза и ефикасна реакција у свим хитним ситуацијама – додао је Петровић.

Када пројекат буде завршен, очекује се знатно повећање капацитета и простора за око 800 запослених, који ће радити у сменама. Осим тога, након имплементације пројекта очекује се да ће објекат Хитне помоћи остварити коначну уштеду енергије од 49 одсто, као и уштеду примарне енергије од 16 процената.

Са уговореном вредношћу од 1.591.489.168,68 динара, без ПДВ- а, и роком извођења од 730 дана, овај пројекат представља кључни корак ка унапређењу медицинских услуга у нашој престоници.