Нови Правилник о обрасцима пријава за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине

Министар заштите животне средине је, на основу Закона о накнадама за коришћење јавних добара а у вези са  Уредбом о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину и износима накнада („Сл. гласник РС”, бр. 30/2024), донео ПРАВИЛНИК  о изгледу, садржини и начину достављања пријаве за накнаду за заштиту и унапређивање животне средине, са обрасцима пријава („Сл. гласник РС”, бр. 30/2024), који је ступио на снагу и примењује се од 6. априла 2024. године.


ПРЕУЗМИТЕ ТЕКСТ НАВЕДЕНОГ ПРАВИЛНИКА И ОБРАЗАЦ-1.