Игор Мушић

Члан Градског већа


Рођен је 1989. године у Београду. Основне студије завршио на Факултету политичких наука Универзитета у Београду на смеру социјална политика и социјални рад. Звање мастер права стекао одбраном мастер рада на тему демографских изазова савремених система социјалне сигурности на Правном факултету Универзитета у Београду. 
Друштвено и политички активан од 2007. године. Учесник у изради великог броја омладинских и јавних политика, семинара и едукација у земљи и иностранству.
Одборник у Скупштини општине Врачар од 2012. до 2016. године. Предузетништвом се бави од 2014. године. 
Преседник Градског одбора Београд Социјалдемократске партије Србије.
За члана Градског већа изабран на седници Скупштине града Београда одржаној 20. јуна 2022. године.
Говори енглески и служи се шпанским језиком.