Одлуке о одобравању и одлуке о одбијању програма годишњих програма за 2022. годину у области спорта

• Одлука о одобравању предлога годишњих програма за организацију великих и значајних такмичења у 2022. години;
• Одлука о одобравању Петнаест (15) предлога годишњих програма београдских спортских друштава за 2022. годину;  
• Одлука о одобравању 56 годишњих програма градских гранских спортских савеза у циљу развоја млaђих категорија спортиста и унапређења квалитета стручног рада са њима за 2022. годину и 1 годишњег програма Спортског савеза особа са инвалидитетом Београда за 2022. годину;
• Одлука о одбијању предлога годишњег програма Кендо савез Београда за 2022. годину:
• Одлука о одобравању Предлога годишњег програма Спортског савеза Београда  за 2022. годину; 
• Одлука о одобравању Предлога годишњег програма Спортског удружења Универзитета у Београду за организацију студентских спортских такмичења у Београду, учешће студената на међународним спортским такмичењима за 2022. годину;
• Одлука о одобравању годишњег програма за 2022. годину Београдске асоцијације за школски спорт;
• Одлука о одобравању предлога годишњег програма за подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације које ће се суфинансирати из буџета града Београда у 2022. години;
• Одлука о одобравању годишњих програма спортских организација намењених организовању такмичењу под називом „Трофеј Београда“ у 2022. години.

Одлуке о одобравању и одлуке одбијању годишњих програма у области спорта за 2022. годину можете погледати/преузети овде (zip. фајл):