Mogućnost elektronskog podnošenja zahteva za dobijanje elektronskog uverenja

SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE obaveštava korisnike Portala JIS LPA  – https://lpa.gov.rs (fizička lica, preduzetnike i pravna lica) koji poseduju kvalifikovani elektronski sertifikat da će od 1. juna 2022. godine moći da elektronskim putem podnesu zahtev za izdavanje elektronskog uverenja (eUverenja) kojim se potvrđuju činjenice iz evidencije lokalne poreske administracije o zaduženju izvornim javnim prihodima iz nadležnosti Sekretarijata za javne prihode. Zahtev se podnosi prema mestu prebivališta/sedišta ili prema opštini gde se lice vodi kao poreski obveznik.
Podnošenjem zahteva za izdavanje elektronskog uverenja jednom opštinskom odeljenju Sekretarijata za javne prihode dobija se uverenje za teritoriju Grada Beograda (svih 17 gradskih opština).