петак, 6. новембар 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о закљученом оквирном споразуму број 36/20

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту
Београд, 27. марта бр. 43-45


објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ OКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
о јавној набавци услуге – Осигурање имовине и лица, по партијама 
2. партија – Осигурање лица
(јавна набавка број 36/20)

 

Обавештење